Начало / Windoors


 За да бъде сигурен Вашият дом, инвестирайте в качество без компромис!

 

    До неотдавна отключването на касова брава беше по силите само на малка част ключари и професионални обирджии.  Днес това умение са усъвършенствали и далеч по-неопитните. Затова все по-често се налага подмяна на касовите бави с патронни и дори смяна на цялата входна врата. В такъв момент обикновено се сблъскваме с въпросите: „ Каква трябва да бъде сигурната врата?”, „Какво трябва да бъде заключването й?”,  „Въобще има ли сигурни врати?,  и пр.


    Еднозначен отговор няма. Всичко е въпрос на индивидуални решения, базирани върху личните предпочитания, начина на живот, социалната активност и финансов статус на конкретния клиент – характеристики, които могат да се окажат силен мотив за криминалния контингент. Тук, разбира се, на помощ идва достъпната в Интернет информация, но тя по никакъв начин не бива да заменя реалната, компетентна консултация с хора, професионално ангажирани в този пазарен сектор. 


    И така, от някъде трябва да започнем... Каква врата? Най-стабилна конструкция ще бъде постигната, ако се използва метал. Той може да бъде допълнително покрит с различни декоративни плотове, така че да се постигне естетика и хармония с цялостното обзавеждане на дома. Външният вид на вратата е изцяло във Ваши ръце – няма ограничения пред желанието Ви да бъдете уникални. Какво още можете да изисквате от нея – безшумна работа, топло- и шумоизолация, добро четиристранно уплътняване, възможност за подмяна на декоративните плотове, каса и первази, надеждни гаранционни и следгаранционни сервиз и поддръжка. Основното, обаче, остава заключващата система и възможността за надграждането й със съвместими продукти във времето така, че да бъде винаги актуална и сигурна.   Тя се състои от минимум три елемента, разгледани по-нататък:


    Патронната брава е изпълнителният механизъм в заключването на Вашата врата. Важните характеристики, за които трябва да се държи сметка, са нейната здравина; възможността за три-точково заключване, което е оптимално от функционална гледна точка, тъй като обезпечава добро механично подсигуряване на заключената врата, без да отслабва конструкцията й с прекалено много отвори и лостове; качествена механика – предпоставка за дългосрочна и безпроблемна употреба; наличие на допълнителни екстри, като: опция за блокиране на шиповете при насилствено изваждане/счупване на патрона, възможност за монтаж на два независими патрона, усилени държачи за патрон, манганово покритие на цялата кутия на бравата, задвижване със зъбни колела за сигурна и безшумна работа, и пр. Добри продукти от този клас предлагат италианските компании FIAM и SECUREMME.


    Патронът е задвижващия  механизъм, който носи в себе си секретността на заключващата система. На българския пазар има достатъчно голям избор на модели и марки.  Като цяло, можем да ги разделим на продукти за масова употреба, които се хактеризират с ниско ниво на секретност, липса на защита срещу повечето методи на отключване, възможност на бъдат правени дубликати  свободно, дори в някои случаи опитният ключар може да „разчете” комбинацията на щифтовете само с обикновен оглед на ключа. Тази категория патрони не представлява интерес за хората, търсещи сигурно заключване. Това, от което те имат нужда е механизъм в клас High security. На пазара има няколко утвърдени марки. Фирма Уиндоорс се е насочила към продуктите на Abloy, KESO и Mul-T-Lock, чийто официален вносител е Интеза ООД. За тях са осигурени сервиз и поддръжка на всички продуктови опции. Какво ги обединява? Всички тези патрони са изпитвани на всеки три години и сертифицирани в най-висок клас, от международни лаборатории за изпитване на различни продукти, влагани в строителството, за да бъдат установени и контролирани техните характеристики по ред  показатели – механична устойчивост на усукване, брой работни цикли; антикорозионна издръжливост и работа в среда с екстремни атмосферни условия -  високи температурни амплитуди, влажност, киселинност, прах и др.; ниво на секретност на ключа; устойчивост на силова атака.  С такъв патрон получавате освен сигурността, че не може да бъде отключен с никой от познатите инструменти и методи, и допълнителни преимущества:   дубликати на ключове се правят само в оторизирани ключарски ателиета, срещу лична карта на собственика и надписана карта за собственост на продукта; при загуба на ключ, патронът може да се прекодира от специалист  на място и така само срещу стойността на три нови ключа, на практика получавате нов патрон; повечето от патроните имат модулна структура, което позволява на клиента да мести патрона си на врати с различна дебелина, без да се налага да закупува нов или да сменя ключовете; с този клас продукти могат да се изработват Мастер системи, които позволяват да бъдат изградени и контролирани различни нива на достъп в обектите, чийто притежател   е собственика на системата. За целта всеки член на семейството, служител или обслужващ персонал ще използва един - единствен ключ за всички врати, които има право да ползва; продуктовият ред на тези „задвижващи механизми” е изключително разнообразен и освен патроните може да включва катинари, допълнителни брави, брави за витрини, пощенски кутии, индустриални бравички, и пр., при това в различни стандарти на изпълнение (в по-голямата част от Европа се използва  европейски DIN профил, в други държави формата на патроните е специфична). Всички те могат да бъдат включени в обща Мастер система. Конкретна техническа информация може да бъде намерена на страниците на производителите или вносителя – Интеза, както и на  страницата "Заключващи системи" в този сайт.

   Защитата е един задължителен за стабилното заключване елемент. Функцията на т. нар. бронировка е да предпазва патрона от злоумишлени действия – чупене, разпробиване, избиване и пр. Все пак той е 100-200 грама метал, при това, макар и закален, той не е масивен. Може да бъде успешно атакуван с различни инструменти – режещи, чупещи, пробивни. Поради тази причина е необходимо той да бъде защитен с бронировка. Тя представлява масивна обла „шапка” от закалена стомана, която се поставя в нарочно оформен отвор в крилото на вратата, така че да легне върху бравата, скривайки патрона във вътрешността си. Има различни видове защити – като форма и като функции. Обикновени обли, овални, с пръстен, конусовидни, магнитни... Всяка от тях е разработена в отговор на неизчерпаемата изобретателност на крадците, и цели да постави по-трудна за преодоляване пречка, да отнеме повече време, да предизвика вдигане на повече шум, използване на по-сложни и мощни инструменти при опита за влизане с взлом. 


    И накрая да обобщим -  ако за обикновена касова или патронна брава, с патрон от нисък клас, незащитен с бронировка, са нужни 1-5 минути за отключване/ разбиване и влизане;  за брава с добре защитен патрон с висок клас на секретност, дори и при разпробиване с бургия, са нужни половин-един час усилена работа, с вдигане на много шум. И резултатът е под въпрос - ако бравата е с блокировка, тя няма да позволи прибиране на лостовете, в случай,  че патронът е насилствено изваден. 


 Все по-голяма популярност добиват различни технологични разработки, целящи активна охрана и интерактивен контрол на Вашия дом в реално време. Голяма част от тях са проектирани за вграждане в крилото на блиндирана врата.  Електро-механичните заключващи системи комбинират механичното подсигуряване с възможността за управление на вратата от разстояние и получаване на обратна връзка за настъпилите промени в нейното състояние. Целта на тази статия е да даде бегла представа за някои от продуктите и възможностите,  от които потребителят може да се възползва.
 Един много практичен и работещ вариант за охрана на Вашия дом, е вграден модул, при който по лостовата система на бравата (в крилото на вратата) се монтират датчици, които следят за вибрации. При регистриране на такива (всяко разтърсване на крилото, опит за отключване или счупване на патрона), модулът стартира обратното отброяване на сигнално - охранителната система на дома, което дава възможност в рамките на 15-25 секунди вратата да бъде отключена нормално и да бъде въведен кода в контролния й панел. В случай, че това не бъде направено,  автоматично се подава сигнал към оперативния център на охранителната фирма. На практика още преди да има реално влизане с взлом, аларма е задействала автопатрулите, чиято реакция е в рамките на 3 до 5 минути.
 Отличен избор за активна охрана е допълнителната електро-механична брава, разработка на фирма Солид 55, която значително ще повиши качеството на заключващата система на блиндираната Ви врата. С нея освен, че допълнително подсигурявате механичното заключване, получавате и редица екстри: тя е напълно невидима, следователно съдържа елемент на изненада за евентуалния обирджия; работи както на ръчен, така и в режим, при който автоматично се заключва 5 секунди след като затворите врата; с помощта на мастер карта можете да позволявате и отнемате достъп на останалите карти, с което на практика осъществявате контрол на проускателния режим; възможно е да бъде надграждана с цел да се повиши степента на сигурност на обекта. Например, в крилото може да бъде монтирана „Система за активна сигурност” - алармена система, свързана и интегрирана с няколко важни блока, които вече съществуват във вратата: 1) механична основна брава; 2) допълнителна електромеханична брава; 3) шоков датчик. Освен, че при силен удар се включва звуков сигнал, ако едната от бравите бъде отключена, стартира обратно отброяване, в рамките на което трябва да бъде отключена и втората брава. Ако това не се случи, се включва звуковата аларма.
 Но възможностите на електро-механичната брава далеч не се изчерпват дотук. Тя може още да бъде интелигентната охрана, която автоматично да Ви подава информация от разстояние за състоянието на вратата (отключена/заключена; отворена/затворена; алармени състояния при насилствено отключване и отваряне; за това кога и кое от оторизираните лица е влизало/излизало);  да позволявате и отнемате достъп на други собственици на магнитни карти и номера на SIM карти;  да отключвате от разстояние само с едно позвъняване. Това се постига посредством инсталиране на допълнителен GSM модул и SIM карта с новата услуга на М-тел – „M-tel KEYCONTROL” (Вижте повече за услугата на www.mtel.bg).
 За хората с активен начин на живот и вкус към иновациите, отлично решение за цялостно заключване  са  бравите от серии х1R EASY и 2700 на италианските производители Fiam и  Securemme, чийто вносител е фирма Интеза ООД.  Тези електро-механични основни брави са създадени с идеята да интегрират електроника и механика така, че в един продукт, клиентът да получи максимум сигурност и комфорт при употреба.
  В този тип брави електрониката и механиката работят успоредно – можете да отключвате и заключвате както с транспондер,  дистанционно и цифров код, така и с нормален ключ. Освен това, в зависимост от продукта, на който сте се спряли, той може да разполага и с втори, независим  и изцяло механично задвижван патрон. В допълнение „интелигентните” брави предлагат опции за персонализиране режима на работа, както и възможност за осъществяване на контрол върху достъпа на останалите потребители, посредством даване и отнемане на права за достъп чрез мастер-карта.
 В стремежа си за пълно удовлетворяване нуждите на потребителя, Securemme Srl е разработила и допълнителен GSM модул за брави серия 2700, чрез който управлението на електро-механичната брава и получаването на обратна информация за състоянието на вратата се реализира посредством мобилна връзка, само при поискване от страна на собственика. Ограничения в избора на оператор няма.
 Важно е да се отбележи, че при съществуваща врата е много трудно да бъде поставена „интелигентна” брава, освен ако това не е заложено при производството й.
 Дотук накратко изложихме някои от възможностите за качествено и сигурно заключване, които пазарът предлага. В ръцете на клиента остава да прецени своите нужди и да направи избор на коректен производител, който да създаде желаната врата и да осигури надежден гаранционен и следгаранционен сервиз на продукта.